ELEGANT,
MILEUBEWUST,
COMFORTABEL.

DE MEEST 
NATUURLIJKE KEUZE.

LANCIA INTRODUCEERT
DE NIEUWE YPSILON CNG ECOCHIC.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER CNG

KAN IK MIJN CNG-AUTO IN EEN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE STALLEN?Het parkeren van auto’s met een brandstoftank, gevuld met gas dat zwaarder is dan lucht (zoals LPG), is gewoonlijk niet toegestaan in een ondergrondse parkeergarage.
Aangezien CNG (groengas) lichter is dan lucht, mogen auto’s die op deze brandstof lopen gewoon in elke parkeergarage worden gestald.

HOE BEREKEN IK DE BESPARING BIJ HET RIJDEN OP CNG (GROENGAS)?


CNG (aardgas of groengas) wordt aan boord van de auto in gasvormige toestand bewaard en niet in vloeibare vorm. Gewoonlijk wordt de tankinhoud in kubieke meter gemeten, maar vanwege de bijzondere condities waarin dit gas in auto’s wordt toegepast (het is onderhevig aan druk- en temperatuurvariaties), zijn vulstations ontwikkeld en goedgekeurd die het gas naar gewicht afleveren. De omrekeningsfactoren zijn:
1 kg aardgas = circa 1,5 liter benzine
1 kg aardgas = circa 1,3 liter dieselolie
1 kg aardgas = circa 2,1 liter LPG
Bij dezelfde afgelegde afstand levert aardgas momenteel de volgende besparingen op: tot 65% vergeleken met benzine, tot 45% vergeleken met dieselolie en tot 30% vergeleken met LPG.

WAAROM VARIEERT DE PRIJS VAN AARDGAS?


​Aardgas dat bij openbare vulstations wordt getankt, is afkomstig uit het landelijke distributienet voor aardgas. In de prijs zijn de beheerskosten van zowel het net als het vulstation verwerkt, terwijl daarnaast door de overheid een (relatief geringe) energiebelasting wordt geheven.
De schommelingen van de brandstofprijzen op de energiemarkt zijn echter de belangrijkste reden van de prijsvariatie.
Bij sterke en aanhoudende stijgingen of dalingen van de internationale noteringen van de energiereferentiebronnen (benzine, gas, etc.), zal ook de prijs van aardgas voor autogebruik stijgen of dalen.

​IS ER EEN LANDELIJK DEKKEND NET VAN AARDGASVULSTATIONS?

Vanwege de milieuvoordelen en kostenbesparingen is men nu ook in ons land overtuigd van de toekomst van aardgas/groengas voor autogebruik.
Veel regio’s kennen al een uitstekende dekking van CNG-tankstations.
Elke maand worden er nieuwe stations geopend en er wordt gestreefd naar een fijnmazige landelijke dekking.
Wil je weten of er bij jou in de buurt een tankstation is, klik dan op groengas mobiel.​

​KAN IK OOK IN HET BUITENLAND AARDGAS TANKEN?


In veel Europese landen kun je CNG tanken. Met de speciale Europese routeplanner van CNG Net is het mogelijk om je route zo te plannen dat deze langs CNG-tankstations gaat.
Maar je kunt deze tankstations uiteraard ook in je navigatiesysteem zetten.
Daarnaast zijn bij oliemaatschappijen en toeristenorganisaties nationale en internationale gidsen verkrijgbaar waarin de CNG-tankstations zijn vermeld.
Tot de landen met de meeste aardgastankstations behoren Duitsland, Zwitserland, Zweden, Oostenrijk en uiteraard Italië.

HOE KOMT HET DAT DE ACTIERADIUS VAN DE AUTO BIJ VOLLE TANK NIET ALTIJD HETZELFDE IS?Lichte schommelingen in de actieradius – terwijl de tank steeds is volgetankt – kunnen als normaal worden beschouwd en zijn geen reden tot zorg.
Het gas dat in auto’s wordt getankt, komt uit een aardgasnet dat niet alleen de landelijke behoefte dekt, maar ook andere landen in en buiten Europa doorkruist.
Afhankelijk van de plaats waar het wordt gewonnen, kan de samenstelling van het gas variëren, hetgeen tot uiting komt in het soortelijk gewicht en de calorische waarde.
Deze eigenschappen zijn van invloed op de prestaties van de motor en de actieradius van de auto.

​NEEMT DE AARDGASTANK VEEL PLAATS IN?Bij vrijwel alle standaard af-fabriek geleverde aardgasauto’s zijn de gasvulcilinders onder de vloer aangebracht, net zoals de benzinetank.

MOETEN DE AARDGASCILINDERS VAAK WORDEN GECONTROLEERD?Nieuwe auto’s, die door de fabrikant zijn gehomologeerd, hebben aardgascilinders die voldoen aan het VN/ECE-reglement nr. 110.
Vier jaar na de datum van kentekenregistratie moeten de tanks voor het eerst worden gekeurd en vervolgens weer elke vier jaar.
De keuring omvat een visuele inspectie, waarbij gelet wordt op tekenen van uitwendige schade en slijtage, beschadiging, lekkage, deugdelijke bevestiging, roest en erosie.

​IS AARDGAS VEILIG?Aardgas is niet giftig en het heeft een heel eenvoudige en stabiele chemische samenstelling (CH4).
Daarom gaat het niet makkelijk verbindingen aan met andere bestanddelen in de atmosfeer.
De zelfontbrandingstemperatuur van aardgas is twee keer zo hoog als van vloeibare brandstoffen, waardoor het brandgevaar aanzienlijk lager ligt.
Bovendien is aardgas lichter dan lucht, zodat het, in geval van lekkage, snel verdampt en opstijgt, zonder dat er gevaarlijke concentraties van kunnen worden opgebouwd.
Het aardgas wordt opgeslagen in speciale cilindervormige tanks die bij een druk van 300 bar zijn getest.
Ze zijn echter ontworpen om drukken tot minstens 450 bar te weerstaan.
In Nederland moeten de tanks iedere vier jaar een verplichte keuring ondergaan. Informeer bij de Lancia-dealer hoe dat in z’n werk gaat.

Lancia Automobiles - FCA Netherlands B.V. - P.I. 07973780013